ГОЛОВНА

/ПУБЛІЧНИЙ ДОГОВІР

ПУБЛІЧНИЙ ДОГОВІР

про надання комплексу послуг спортивного клубу

ПУБЛІЧНИЙ ДОГОВІР

про надання комплексу послуг спортивного клубу

м. Львів

Даний Публічний договір про надання комплексу послуг спортивного клубу «ОЛІМП» (далі – Договір) є офіційною пропозицією (публічною офертою) Товариства з обмеженою відповідальністю “ОЛІМП-ФІТНЕС” (далі – Виконавець) укласти договір про надання комплексу послуг спортивного клубу, який знаходиться за адресою: м. Львів, вул. ... (далі – спортклуб), і адресований фізичним особам (далі – Клієнти).

1.     Загальні положення

 • Згідно ст. 633 Цивільного кодексу України даний Договір являється публічним договором, порядок укладання якого регламентується ст. 642 Цивільного кодексу України.
 • Відповідно до ст. 642 Цивільного кодексу України Договір укладається прийняттям пропозиції Клієнтом (акцепт) шляхом підписання відповідної Анкети-приєднання та оплатою Клієнтом його іменного права на отримання послуг спортклубу з використанням персональної клубної карти (далі – Клубна карта).
 • Надалі за текстом Договору Виконавець та Клієнт разом називаються «Сторони», а кожен окремо «Сторона». Кожна Сторона гарантує іншій Стороні, що володіє необхідною дієздатністю, а також усіма правами та повноваженнями, необхідними та достатніми для укладання й виконання Договору відповідно до його умов. Текст Договору публічної оферти розміщено в куточку споживача на території спортклубу за адресою: м. Львів , вул. Шевченка, 60, а також на офіційному сайті спортклубу: www.olimp-strong.com.ua
 • Договір, укладений Клієнтом за допомогою акцепту публічної оферти, має юридичну чинність у відповідності зі ст. 642 Цивільного кодексу України і є рівноважним договору, підписаному Сторонами, та вважається таким, що Клієнт ознайомився і згоден з умовами цієї публічної оферти.
 • Вчинення Клієнтом дій які засвідчують його бажання укласти Договір, а саме підписання та надання Виконавцю Заяви-приєднання із своїми персональними даними та/або оплати (передплати) послуг Виконавця, підтверджує факт повного і безумовного прийняття (акцепт) Клієнтом Договору, всіх його умов без будь-яких обмежень відповідно до ст. 642 Цивільного кодексу України.
 • Клієнт підтверджує, що він до укладення цього Договору ознайомився з його умовами і свідомо без жодного примусу уклав цей Договір.

2.     Предмет Договору.

 • Виконавець згідно умов цього Договору зобов’язується надати комплекс послуг спортивного клубу, а Клієнт зобов’язується прийняти та оплатити ці послуги в обсязі та на умовах, визначених цим Договором.
 • Під комплексом послуг спортивного клубу за цим Договором Сторони розуміють надання Клієнту права присутності на території спортклубу, користування спортивним обладнанням (тренажерами, знаряддям, кардіо-тренажерами та іншим спортивним інвентарем), що знаходиться на території спортклубу, право користування допоміжними та спеціалізованими приміщеннями (залами, душовими, роздягальнями, кімнатами відпочинку, масажними кабінетами), (далі – Послуги).

3.     Порядок надання Послуг.

 • Для отримання та користування Послугами Клієнт зобов’язаний пройти процедуру реєстрації в спортклубі, яка полягає в оформлені відповідної Анкети-приєднання із зазначенням своїх персональних даних та оформленні обраної за категорією та видом Клубної карти або оплати разового відвідування спортклубу.
 • Послуги, визначені розділом другим цього Договору, надаються відповідно до графіку роботи спортклубу з урахуванням оплаченого абонементу згідно прайс-листа Виконавця.
 • Доступ в спортклуб можливий лише при наявності Клубної карти. При кожному відвідуванні спортклубу Клієнтом з метою отримання Послуг, проводиться обов’язкове сканування Клубної карти адміністрацією Виконавця.
 • Клубна карта – це пластикова магнітна карта багаторазового використання, яка надає право Клієнту отримувати і використовувати Послуги, передбачені даним Договором. Клубна карта є власністю Виконавця.
 • Клубна карта є індивідуальною, її використання не може бути здійснено іншими особами. У разі передачі клубної карти для використання іншій особі спортклуб залишає за собою право анулювати таку клубну карту.
 • Термін дії Клубної карти не обмежений, однак отримання Послуг Клієнт може здійснювати лише за наявності оплаченого абонементу згідно прайс-листа Виконавця.
 • Отримана Клієнтом Клубна карта переходить у його користування. Вартість виготовлення першої отриманої Клієнтом Клубної карти входить у вартість Послуг за цим Договором. Додаткове виготовлення втраченої або пошкодженої Клієнтом Клубної карти, що унеможливлює її подальше використання, вважається наданням додаткових послуг та сплачується ним додатково згідно прайс-листа  Виконавця.
 • У разі закінчення строку дії абонементу, який передбачено діючим прайс-листом, вважається, що Послуги Клієнтом спожиті, а Виконавець вважається таким, що надав Послуги належним чином та у повному обсязі.
 • Усі додаткові послуги сплачуються Клієнтом згідно прайс-листа Виконавця.

4.     Права та обов’язки Сторін.

 • Клієнт має право:
  • Отримувати Послуги на умовах та в порядку, передбаченими даним Договором та прайс-листом Виконавця.
  • Користуватися, за наявності, додатковими послугами спортклубу відповідно до прайс- листа Виконавця.
  • Вимагати від Виконавця належного виконання своїх зобов’язань за цим Договором.
  • Відвідувати спортклуб згідно з графіком його роботи та обраної категорії абонементу.
  • Під час споживання Послуг отримувати допомогу (консультування) фахівців, які володіють певними знаннями та навиками щодо занять фізичною культурою та різними видами спорту (тренерів).
  • Повідомляти Виконавця про свої побажання, пропозиції, зауваження щодо діяльності спортклубу.
 • Клієнт зобов’язаний:
  • Належно виконувати взяті на себе зобов’язання за цим Договором.
  • Повідомляти адміністрації Виконавця достовірну інформацію щодо персональних даних, інформацію про можливі протипоказання (стан здоровʼя та інше) щодо отримання Послуг.
  • Перед початком відвідування спортклубу ознайомитися з переліком послуг, що надаються Виконавцем, здійснити огляд приміщення спорт клубу, ознайомитися з його умовами, а в разі необхідності отримати додаткову інформацію.
  • Неухильно дотримуватися вимог даного Договору.
  • Особисто користуватися Послугами передбаченими даним Договором і не передавати Клубну карту третім особам.
  • Прийняти та оплатити надані Виконавцем Послуги в порядку та на умовах, визначеними цим Договором. Своєчасно та в повному обсязі оплачувати додаткові послуги.
  • Відвідувати спортклуб в межах його робочого часу згідно з графіком роботи спортклубу та обраного абонементу.
  • Дбайливо та охайно ставитися до майна, що знаходиться на території спортклубу під час користування Послугами, визначеними даним Договором.
  • Нести матеріальну відповідальність за нанесену шкоду Виконавцю, персоналу і майну спорт клубу та третім особам, які є відвідувачами спорт клубу.
  • До початку користування Послугами, визначеними даним Договором, пройти медичне обстеження і отримати медичний висновок про можливість зайняття фізичними правами та навантаженням.
  • Самостійно і відповідально контролювати стан свого здоров’я (за наявності хронічних, інфекційних, дерматологічних захворювань, а також захворювань внутрішніх органів тощо, утриматись від відвідування спортклубу) і не ставити під загрозу здоров’я та життя своє та оточуючих.
  • Під час кожного відвідування спортклубу надавати адміністрації Клубну карту.
  • У випадках втрати або пошкодження Клубної карти оплати повну її вартість.
 • Виконавець має право:
  • Вимагати від Клієнта належного та повного виконання взятих на себе зобов’язань за цим Договором.
  • Отримати своєчасну та в повному обсязі оплату наданих Послуг.
  • Вимагати від Клієнта відшкодування матеріальної та моральної шкоди в разі завдання збитків Виконавцю, майну спортклубу, працівникам або іншим відвідувачам спортклубу.
  • Не допускати Клієнта на територію спорт клубу і припинити надання Послуг, якщо зовнішній вигляд останнього дає підстави вважати працівникам спортклубу, що Клієнт знаходиться під впливом алкогольних, наркотичних, лікарських засобів, здатних впливати на його поведінку та свідомість.
  • Не допускати Клієнта на територію спортклубу і припинити надання Послуг, якщо Клієнт своїми діями порушує правила поведінки в спортклубі, загрожує життю та здоров’ю, честі та гідності інших відвідувачів та працівників Виконавця.
  • В односторонньому порядку відмовитися від виконання цього Договору, або призупинити його виконання (заблокувати Клубну карту) за наявності підстав вважати, що надання послуг може заподіяти шкоду Клієнту або спричинити інші несприятливі для нього самого або третіх осіб наслідки, що буде вважатись неможливістю виконання цього Договору з вини Клієнта та не потягне будь-якої відповідальності Виконавця.
  • Змінити умови цього Договору, а також прас-лист на послуги в односторонньому порядку, попередньо розмістивши інформацію про зміни в куточку споживача спортклубу та/або на сайті www.olimp-strong.com.ua.
  • Обмежувати використання будь-якого тренажера, обладнання або приміщення для проведення профілактичної або ремонтної роботи з ним.
  • Без узгодження з Клієнтом встановлювати і скасовувати різноманітні знижки, маркетингові акції, пільги, засновувати дисконтні програми тощо.
  • З метою безпечного і ефективного надання Послуг, вимагати від Клієнта надання будь-якої інформації та документів, у тому числі медичних, що мають відношення до надання послуг за цим Договором.
  • Виконавець не несе відповідальності за шкоду, заподіяну життю та здоров’ю Клієнта під час користування Послугами, визначеними даним Договором.
 • Виконавець зобов’язаний :
  • Надавати Клієнту Послуги згідно умов цього Договору.
  • Після здійснення оплати Клієнтом абонементу, видати йому обрану за категорією та видом Клубну карту, яка підтверджує права Клієнта на отримання Послуг відповідно до цього Договору.
  • Доводити до відома Клієнта про всі акції, знижки, зміни умов Договору, зміни режиму роботи спортклубу тощо шляхом розміщення їх в куточку споживача спортклубу або на сайті: www.olimp-strong.com.ua.
  • В разі порушення правил поведінки в спорт клубі, умов цього Договору вжити всіх можливих заходів щодо припинення цього порушення.

5.     Вартість послуг та порядок розрахунків.

 • Вартість Послуг за цим Договором визначається прайс-листом Виконавця, який розміщено в куточку споживача.
 • Оплата Послуг здійснюється в розмірі 100 % від обраної категорії та виду абонемента в день подання Клієнтом Анкети-приєднання.
 • Всі розрахунки за цим Договором здійснюються у національній валюті України – гривні – в безготівковій формі, шляхом переказу грошових коштів на банківський рахунок Виконавця або у готівковій формі, шляхом внесення грошових коштів у касу Виконавця.
 • Кошти сплачені Клієнтом відповідно до п. 5.1 цього Договору, за будь-яких умов, поверненню не підлягають.

6.     Правила відвідування спортклубу.

 • Спортивний клуб не є медичним або іншим закладом, що надає послуги з медичного забезпечення, не оцінює, не спостерігає та не контролю стан здоров’я Клієнта.
 • Клієнт несе персональну відповідальність за своє життя, стан здоров’я під час користування Послугами, визначених даним Договором.
 • Виконавець надає послуги виходячи с того, що Клієнт до початку споживання послуг та відвідування спортклубу пройшов медичне обстеження і не має протипоказань до заняття спортом.
 • Клієнт відвідує спортклуб відповідно до графіку роботи спорт клубу, встановленого Виконавцем і/та/або обраної Клієнтом категорії, виду абонементу.
 • Клієнт зобов’язаний припинити користування Послугою не пізніше встановленого часу закриття спортклубу або згідно режимом відвідування за обраною категорією абонементу.
 • Відвідування спортклубу можливо лише за наявності Клубної картки або оплати разового користування Послугами.
 • Оформлення Клубної карти та порядок її використання встановлені Розділом 3 цього Договору.
 • В разі відсутності у Клієнта Клубної карти адміністрація Виконавця може допустити Клієнта до користування Послугами за наявності документа, що засвідчує його особистість (паспорт, водійське посвідчення тощо).
 • Перебування на території спортклубу (крім зали рецепції) у верхньому одязі та вуличному взуті забороняється. Перед початком користування Послугами, визначеними даним Договором, Клієнт зобов’язаний переодягнутися у відведеному для цього місці у відповідний одяг і взуття, призначені для відвідування спортклубу.
 • В разі не виконання або порушення вимог п. 6.9 цього Договору Виконавець має право відмовити Клієнту у наданні Послуг.
 • Для зберігання особистих речей та одягу у спорт клубі відведені спеціальні місця – шафи в роздягальнях. Слід пильно стежити за своїми особистими речами та одягом і не залишати їх без нагляду. За загублені та/або залишені без нагляду речі Виконавець відповідальності не несе.
 • Перебування в службових приміщеннях без відповідного дозволу адміністрації спортклубу категорично забороняється.
 • Під час користування Послугами Клієнт повинен дбайливо ставити до обладнання, інвентарю та іншого майна, що знаходиться на території спорт клубу, і використовувати його лише за призначенням. Не кидати спортивний інвентар на підлогу.
 • Під час перебування на території спорт клубу необхідно дотримуватися чистоти, особистої гігієни, мати чистий та охайний вигляд.
 • Після використання обладнання та інвентарю Клієнт повинен самостійно прибрати за собою обладнання і спортивний інвентар на спеціально відведені місця.
 • У разі поганого самопочуття або отримання травми необхідно негайно припинити користування Послугами і повідомити на рецепцію спорт клубу.

6.19.У випадку несправності обладнання слід негайно повідомити про це адміністрацію спортклубу.

6.20. Правила поведінки визначені Розділом 6 цього Договору не є вичерпними. Виконавець має право в односторонньому порядку встановлювати інші правила поведінки у спортклубі та/або вносити зміні у діючі, якщо цього вимагає виробнича необхідність та/або захист прав та інтересів відвідувачів спортклубу.

7.     Строк дії договору, зміни та доповнення.

 • Цей договір набуває чинності з моменту надання Клієнтом Виконавцю анкети- приєднання та/або оплати послуг Клієнтом відповідно до категорії та виду абонементу і діє протягом строку дії обраного Клієнтом абонементу.
 • Строк дії Договору закінчується в момент закінчення строку дії обраного Клієнтом категорії, виду абонементу.
 • В разі порушення умов Договору з боку Клієнта, Договір може бути достроково припинений/розірваний Виконавцем в односторонньому порядку без повернення сплачених коштів Клієнту, при цьому послуги вважаються наданими в повному обсязі та належним чином.
 • Договір може бути достроково припинений/розірваний за ініціативи Клієнта з підстав, передбачених діючим законодавством України.
 • В Договір можуть бути внесені зміни та доповнення шляхом розміщення відповідної інформації в куточку споживача спортклубу та/або на сайті www.olimp-strong.com.ua.
 • В разі виявлення бажання Клієнтом подовжити дію абонементу, Договір вважається пролонгованим на той строк і на тих умовах відповідно до обраного Клієнтом абонементу.

8.     Форс-мажор.

 • Сторона звільняється від відповідальності за невиконання або неналежне виконання обов’язків по цьому Договору, якщо воно стало слідством дії обставин непереборної сили, а саме: стихійного лиха, війни і військові дії, страйку (-ів), диверсії, аварії, пожежі, масового безладдя і заворушень, актів органів державної влади або управління, і т.д., при умові, що дані обставини безпосередньо вплинули на виконання цього Договору. При цьому строк виконання зобов’язань за цим Договором продовжується на час дії вказаних обставин та їх наслідків.
 • Сторона яка не може виконати свої зобов’язання в силу обставин визначених п. 8.1. цього Договору повинна в строк не більше 15 календарних днів повідомити про це іншу Сторону в письмовій формі. Несвоєчасне (пізніше 15 календарних днів) повідомлення про обставини непереборної сили позбавляє відповідну сторону права посилатися на них для виправдання невиконаних своїх зобов’язань.
 • Доказом наявності та тривалості форс-мажорних обставин непереборної сили повинні бути довідки, видані відповідними державними органами України.
join us

СЛІДКУЙ ЗА НАМИ ОНЛАЙН!

Дізнавайся першим усі новини!

© 2024, Мережа фітнес клубів Олімп